Prezentare

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Facultatea de Litere

 

Centrul de Cercetări Literare şi Enciclopedice
Str. Horea, nr. 31, Cabinet 140
cod 400202,
Cluj-Napoca, România

Tel.: (+40) 264 534898

Fax: (+40) 264 598343

 

Centrul de cercetãri literare si enciclopedice (Centru acreditat CNCSIS între 2005-2010, Centru de Excelenţă al UBB între 2010-2013, Centru acreditat UBB între 2013-2017, Centru acreditat Facultatea de Litere între 2017-2020, Centru acreditat UBB 2021) este un nucleu de studii în domeniul ştiinţelor socio-umane. El acoperă o arie de cercetare care cuprinde literatura română de la origini până în prezent, istoria literară, critica literară, teoria literaturii, literatura comparată, antropologia culturală, etnologia, sociologia literaturii, didactica literaturii. Centrul a fost înfiinţat în 1995, în cadrul Catedrei de Literatură Română, Teoria Literaturii şi Etnologie a Facultăţii de Litere din Cluj, în jurul proiectului Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coordonat de prof. dr. Ion Pop (primul director al Centrului).

 

Prin programele sale, Centrul urmăreşte un set larg de obiective: cercetări în sfera ştiinţelor socio-umane, cu participarea unor colective de cadre didactice şi cercetători din Universitatea “Babeş-Bolyai”, din universităţile partenere, din mediile preuniversitare, precum şi a unor doctoranzi, masteranzi şi studenţi ai Departamentului de Literatură Română şi Teoria Literaturii; publicarea celor mai semnificative rezultate ştiinţifice în reviste indexate, precum Studia Universitatis Babeş-BolyaiSeries Philologia, şi în alte reviste naţionale şi internaţionale recunoscute în domeniul de specialitate; organizarea de conferinţe, de simpozioane şi de mese rotunde în cadrul grupurilor de cercetare, pe tematicile specifice acestui cadru de studiu; organizarea de laboratoare de interpretare critică, cu participarea unor scriitori/critici/istorici literari invitaţi, în cadrul atelierelor şi grupurilor de dezbatere ale Centrului.

Componente ale Centrului:

 1. Master interdisciplinar de literatură română (Studii Literare Româneşti).
 2. Programe de cercetare literară şi enciclopedică.
 3. Grupuri de cercetare.
 4. Grupuri de dezbatere.
 5. Cerc studenţesc de etnologie şi studii culturale (Etnostud).
 6. Ofertă locuri practică de specialitate studenți, nivel licență şi master.

English version:

The Center of Literary and Encyclopedic Research (rated CNCSIS, 2005-2010; Level Excellence by the Scientific Board of UBB, 2010-2013; UBB, 2013-2017; Faculty of Letters, 2017-2020; UBB, 2021) is a group of study in the social-humanistic field. It covers an area of research which comprises the study of Romanian literature from the beginning to the present time, studies of literary history, literary criticism, literary theory, comparative literature, ethnology, anthropology and social studies. The center was founded in 1995 within the Department of Romanian Literature, Literary Theory and Ethnology of the Faculty of Letters from Cluj, around the research project Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coordinated by Prof. dr. Ion Pop (the first President of the Center).

Through its programs, the Center aims at: conducting research in the social-humanistic area (to be undertaken by academics, Ph. D. and  M. A. students, undergraduates); organizing scientific conferences in the research fields proposed by the Center, with wide participation of researchers from the partner universities, as well as of  Ph.D. and master students from the Departments of Romanian Literature and Literary Theory; publishing the results of this research in representative journals of scientific research (Studia Universitatis Babeş-Bolyai review, Series Philologia and others), organizing round tables and conferences within research groups, on subjects specific to this area of study; organizing critical analysis sessions, with the participation of invited writers/critics/literary historians, within the scientific workshops supervised by the Center.

Components of the Centre:

 1. An interdisciplinary Masters Degree in Romanian Literature.
 2. Programs of literary and encyclopedic research.
 3. Research groups.
 4. Debate groups.
 5. Ethnology and cultural studies workshop.
 6. Didactology programs and research, practical training in philology for students.