Prezentare

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Facultatea de Litere


Centrul de Cercetări Literare şi Enciclopedice
Str. Horea, nr. 31, Cabinet 140
cod 400202,
Cluj-Napoca, România

Tel.: (+40) 264 534898

Fax: (+40) 264 598343

Centrul de cercetãri literare si enciclopedice (Centru acreditat CNCSIS între 2005-2010, Centru de Excelenţă al UBB între 2010-2013, Centru acreditat UBB între 2013-2014) este un nucleu de studii în domeniul ştiinţelor socio-umane. El acoperă o arie de cercetare care cuprinde literatura română de la origini până în prezent, istoria literară, critica literară, teoria literaturii, literatura comparată, antropologia culturală, etnologia, sociologia literaturii. Centrul a fost înfiinţat în 1995, în cadrul Catedrei de Literatură Română, Teoria Literaturii şi Etnologie a Facultăţii de Litere din Cluj, în jurul proiectului Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coordonat de prof. dr. Ion Pop (primul director al Centrului).

Prin programele sale, Centrul urmăreşte un set larg de obiective: cercetări în sfera ştiinţelor socio-umane, cu participarea unor colective de cadre didactice şi cercetători din Universitatea “Babeş-Bolyai”, din universităţile partenere, din mediile preuniversitare, precum şi a unor doctoranzi, masteranzi şi studenţi ai Departamentului de Literatură Română şi Teoria Literaturii; publicarea celor mai semnificative rezultate ştiinţifice în revista Synergies Roumanie, revistă academică internaţională BDI, în revista Studia Universitatis Babeş-BolyaiSeries Philologia, precum şi în alte reviste naţionale şi internaţionale recunoscute în domeniul de specialitate; organizarea de conferinţe, simpozioane  şi mese rotunde în cadrul grupurilor de cercetare, pe tematicile specifice acestui cadru de studiu; organizarea de laboratoare de creative writing şi de interpretare critică, cu participarea unor scriitori invitaţi, în cadrul atelierelor şi grupurilor de dezbatere ale Centrului.

Componente ale Centrului:

I. Master interdisciplinar de literatură română

II. Revistă academică

III. Programe de cercetare literară şi enciclopedică

IV. Grupuri de cercetare

V. Grupuri de dezbatere

VI. Cerc studenţesc de etnologie şi studii culturale


English version:

 


The Center of Literary and Encyclopedic Research (rated as Level Excellence by the Scientific Board of The „Babes-Bolyai” University) is a group of study in the social-humanistic field. It covers an area of research which comprises the study of Romanian literature from the beginning to the present time, studies of literary history, literary criticism, literary theory, comparative literature, ethnology, anthropology and social studies. The center was founded in 1995 within the Department of Romanian Literature, Literary Theory and Ethnology of the Faculty of Letters from Cluj, around the research project Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coordinated by Prof. dr. Ion Pop (the first President of the Center).

Through its programs, the Center aims at: conducting research in the social-humanistic area (to be undertaken by academics, Ph. D. and  M. A. students, undergraduates); organizing scientific conferences in the research fields proposed by the Center, with wide participation of researchers from the partner universities, as well as of  Ph.D. and master students from the Departments of Romanian Literature, Literary Theory and Ethnology; publishing the results of this research in the Center’s journals (Synergies Roumanie – international academic journal, index BDI) and in the Studia Universitatis Babeş-Bolyai review, Series Philologia; organizing round tables and conferences within research groups, on subjects specific to this area of study; organizing creative writing sessions, with the participation of invited writers, within the scientific workshops supervised by the Center.

Components of the Centre:

I. An interdisciplinary Masters Degree in Romanian Literature

II. An academic journal

III. Programs of literary and encyclopedic research

IV. Research groups

V. Debate groups

VI. Students research group (ethnology and cultural studies)