Grupuri de cercetare

Cercul Studențesc de Etnologie și Studii Culturale  ETNOSTUD

Coordonatorul Cercului: Conf. univ. dr. Ariadna-Eleonora Sava, Facultatea de Litere, UBB.

Misiune: Cercul Studențesc de Etnologie și Studii Culturale ETNOSTUD a fost înființat în ianuarie 2015, la inițiativa studenților de la Masteratul de Studii Literare Românești din cadrul Facultății de Litere a UBB. Cercul se adresează studenților de la toate nivelurile de învățământ universitar (licență, materat, doctorat, postdoctorat), indiferent de formarea inițială, încurajând participarea tinerilor preocupați de studierea culturii tradiționale, filologi sau nefilologi.

Obiective:

 1. cercetarea, analiza, interpretarea și valorificarea de către studenți a elementelor de cultură tradițională existente în lumea contemporană, din perspectiva etnologiei și a studiilor culturale;
 2. inițierea studenților în cercetarea etnologică de teren, prin anchete realizate de studenți, ghidați de coordonatorul cercului (eventual și de alți cercetători), în zone rurale din Transilvania;
 3. îmbogățirea substanțială a cunoștințelor studenților în domeniul etnologiei, prin dezbateri pe marginea lucrărilor de specialitate, canonice și/ sau recente;
 4. publicarea rezultatelor cercetării, sub forma unor studii, articole și recenzii;
 5. prezentarea unor documente etnografice obținute în cadrul cercetărilor de teren, în format foto și video, în mediul virtual (de exemplu: pe pagina de Facebook consacrată Etnostud https://www.facebook.com/etnostud/);
 6. completarea fondului arhivistic al Arhivei Cercului de Folclor de la Facultatea de Litere a UBB cu materiale obținute în cadrul cercetărilor de teren;
 7. realizarea unor parteneriate de colaborare științifică cu instituții de profil (Centre Județene de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Muzee Etnografice etc.).

Modalități de lucru:

Întâlniri periodice cu tematică etnologică, de următoarele tipuri:

 1. vizionare de filme etnologice, urmate de discuții;
 2. dezbateri pe marginea unor teme de etnologie, în urma consultării unei bibliografii propuse de coordonator;
 3. întâlniri cu specialiști din domeniul etnologiei, etnografiei, etnomuzicologiei, etnocoreologiei, antropologiei culturale;
 4. cercetări etnologice de teren, în echipe compuse din profesori și studenți;
 5. prezentarea de către studenți a materialelor obținute în urma cercetărilor de teren, în cadrul unor întâlniri de tip workshop;
 6. redactarea de lucrări științifice pe baza documentației realizate în cadrul cercetărilor de teren;
 7. prezentarea lucrărilor științifice realizate de studenți în cadrul unor colocvii/ sesiuni de comunicări studențești (ex: Sesiunea științifică studențească organizată anual la Facultatea de Litere) sau ale asociațiilor profesionale de etnologie (ex: Conferința Națională a Asociației de Științe Etnologice din România).
Reclame