Master

Descrierea specializării:

Conceput conform standardelor europene ale programelor de master şi studii aprofundate, masterul oferă atît o pregătire teoretică, pentru un parcurs formativ al cercetătorului de performanţă, cît şi o profesionalizare pentru meserii „de nişă” ale medierii culturale, frecvent cerute contextul noii Europe. Românistica este inserată în mod firesc într-un context european, de istoria ideilor, dar şi de teorii ale identităţilor culturale, politice etc.

Posibilitatea perfecţionării prin studii de un semestru la universităţi partenere de prestigiu din Europa adaugă un plus de excelenţă programului, vizibilitate internaţională, competitivitate pe piaţa ofertelor academice.

Profesorii programului: prof. dr. Ioana Both (director de studii al programului), prof.dr. Mircea Muthu, conf.dr. Sanda Cordoş, conf.dr. Gheorghe Perian, conf.dr. Călin Teutişan, lect. Dr. Horea Poenar, lect.dr. Eleonora Sava, lect.dr. Laura Zăvălean. Profesori invitaţi de la universităţi partenere (Roma, Florenţa, Fribourg, Geneva, Cracovia, Bucureşti, Iaşi, Timişoara) vor preda în limbile română şi franceză.

Alături de aceste discipline obligatorii, masteranzii vor alege semestrial un Modul opţional de la alte masterate ale facultăţii. Catedra de literatură română oferă un Modul de Tehnici de redactare şi editare (lect. dr. Horea Poenar, lect. dr. Laura Zăvălean), de trei semestre, a 7 ECTS/semestru, destinat a forma redactori de carte, editori, filologi.

Stagiile de practică se efectuează în parteneriat cu edituri şi biblioteci de prestigiu din Cluj-Napoca. Burse în străinătate: Geneva (Erasmus, două burse de cîte 5 luni, 2008-2009, 2009-2010), Roma (Erasmus, o bursă de 5 luni, 2009-2010), Fribourg (burse Erasmus, cu începere din 2009).

Programul de studii al masteratului

Reclame