Bibliografia sud-est europeana

Europa de Sud – Est  în memoria culturală românească. Proiect coordonat de Mircea Muthu.

  • Lucrarea bibliografică, însumând aproximativ 6000 de poziţii, este una de pionierat în România prin caracterul sumativ şi structura alcătuită din două secţiuni complementare. Ambele consemnează traducerile în limba română, dar şi exegezele aferente publicate în volume şi periodice. Secţiunea întâi cuprinde: Albania, Bulgaria, Grecia, Spaţiul ex-iugoslav (cu diviziunile : Genul epic, Genul liric, Genul dramatic, Etnologie şi folclor, Miscellanea). Secţiunea a doua cuprinde: Balcanologie, Bizantinologie, Lingvistică balcanică şi Românii din Balcani. Studiul care acompaniază întreaga lucrare este o analiză a mecanismului de interpretare şi receptare – pe ţări şi domenii – a domeniului prioritar literar, dar cu incursiuni necesare şi în celelalte forme ale imaginarului.
Reclame