Dicţionar de estetică şi teorie literară

Dicţionar de estetică şi teorie literară (coord. Mircea Muthu). Dicţionarul urmăreşte constituirea unei biblioteci esenţiale de termeni de specialitate (estetică şi teorie literară), necesar în studierea profesionistă a literaturii române, în ţară şi în străinătate. Lucrarea va fi însoţită de o bază de date pe suport electronic. Se va urmări obţinerea unor granturi naţionale pentru finalizarea cercetării.

Reclame