Studii literare româneşti pentru studenţi străini, literatură comparată şi traduceri literare

Coordonator: prof. dr. Gisèle Vanhese, Universitatea din Calabria, Italia)

Deschis studentilor şi traducătorilor formaţi la Facultatea de Litere sau în cadrul altor instituţii, care publică, în edituri româneşti sau străine, traduceri de literatură română.

Pot fi atraşi în acest grup de activitate filologică inclusiv bursieri ai Institutului Cultural Roman, precum şi traducători de la universităţi europene, cu care există deja relaţii de colaborare în domeniu (Calabria, Roma, Florenţa).

Pe baza informatiilor oferite de ICR Bucureşti pot fi contactate, în acest sens, ICR-urile din Varsovia, Praga, Paris etc. Se vor organiza, sub egida Centrului, colocvii şi alte tipuri de manifestări ştiinţifice în domeniul traducerii literaturii, cu traducatorii din ţară şi din străinătate.

Reclame