Regândirea canonului literar românesc

Cercetarea literară în actualitate: Regândirea canonului literar românesc

Coordonatori: conf. dr. Laura Pavel, conf. dr. Călin Teutişan

Seria de dezbateri Cercetarea literară în actualitate: Regândirea canonului literar românesc este organizată sub egida Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca al Academiei Române şi a Centrului de Cercetări Literare şi Enciclopedice de la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Argumentul organizării acestor dezbateri stă în nevoia reformulării metodelor cercetării literare la noi, a unei abordări a fenomenului literar din perspectivă transestetică, interdisciplinară.

O asemenea problematică domină, de câteva decenii, domeniul studiilor literare, atât în perimetrul european, cât şi peste ocean. În România de după 1989, discutarea metodologiei de cercetare în domeniul istoriei, criticii şi teoriei literare dobândeşte un caracter stringent şi datorită noului context social şi politic posttotalitar. Analiza retrospectivă a creaţiei literare din vremea regimului comunist este adeseori realizată cu argumente nu doar estetice, ci şi ideologice, menite să demistifice imixtiunile politicului în ceea ce părea a fi doar „purism” estetic. Istoria literară tinde, firesc, să-şi regândească criteriile de valorizare. Simptomatic, această tendinţă aduce cu sine o alta, la fel de acută: cea de a redeschide, iar şi iar, dezbaterea asupra unui necesar canon al literaturii române.

E nevoie, cu adevărat, de un nou canon, sau de revalidarea celui existent? Cum mai scriem despre literatură astăzi, când obiectul şi metodele cercetării par să se relativizeze, până la a se sparge graniţele stricte ale disciplinei istorie literară? Iată interogaţii care deschid drumul spre noi chei hermeneutice, sau spre redescoperirea, din alte perspective, a celor tradiţionale. Seria de conferinţe, comunicări ştiinţifice şi mese rotunde ale colectivului de istorie literară a Centrului şi a Institutului clujean îşi propune spre dezbatere interactivă tocmai aceste problematici ambiţioase şi mereu actuale.

Teme:

  1. Cele mai bune romane româneşti ale perioadei 1990-2000
  2. Romanul dictaturii comuniste
  3. Romanul tranzitiei postcomuniste
  4. Nicolae Manolescu şi Istoria critică a literaturii române
  5. Scriitorii tineri şi canonul literaturii alternative
  6. Reevaluarea conceptului de baroc literar
  7. Traditia scrisului feminin în spaţiul românesc
  8. Reprezentări politice ale literaturii

2010

Prima dezbatere, cu incitanta temă Cele mai bune romane româneşti ale perioadei 1990-2000, a avut loc joi, 25 februarie a.c., în sala „N. Drăganu” a secţiei de istorie literară a Institutului, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. E. Racoviţă, nr. 21, Clădirea veche, Et. 1. Moderatori au fost criticii literari Laura Pavel şi Călin Teutişan, iar la dezbatere au participat mai mulţi critici şi istorici literari, cercetători şi profesori universitari clujeni: Rodica Marian, Ion Istrate, Sanda Berce, Ioan Milea, Mihaela Mudure, Liliana Burlacu, Doru George Burlacu, Magda Wächter, Adrian Tudurachi, Ligia Tudurachi, Ioana Tămâian.

Reclame