Dicţionar analitic de opere literare româneşti

Program de cercetare literară şi enciclopedică. Volume publicate:

Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coord. Ion Pop

vol. I, E.D.P., 1999; second edition: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000

○ vol. II, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000

○ vol. III, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001

○ vol. IV, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003

○ vol. I-II, Ediţie definitivă, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

Dicţionarul urmăreşte analiza operelor reprezentative din punct de vedere estetic şi istorico-literar, publicate de la începuturile literaturii române până în prezent. Lucrarea cuprinde articole care prezintă date legate de scrierea operelor respective, analiza operei şi principalele referinţe critice existente.

*


*

Programme of literary and enciclopedic research. Volumes published:

Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coord. Ion Pop

vol. I, E.D.P., 1999; second edition: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000

○ vol. II, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000

○ vol. III, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001

○ vol. IV, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003

Dicţionar analitic de opere literare româneşti, coord. Ion Pop, vol. I-II, Final edition, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

The dictionary contains critical analyses for the representative Romanian literary works published from the beginning of the Romanian literature to the present time, both from an aesthetical and  historical point of view. The articles describe facts concerning the writing process of the specified works, the analyses of the works as well as the main critical references.

Reclame