Revista academică „Studii literare”

Revista e deschisă domeniului cercetarii literaturii române şi literaturilor străine predate în Facultatea de Litere clujeană, cu participarea unor profesori, doctoranzi, tineri înscrişi la masterat, precum şi unor specialişti străini din instituţiile academice cu care niversitatea „Babeş-Bolyai” are relaţii de colaborare.

În paginile sale se regăsesc principalele evenimente ştinţifice desfăşurate la Facultatea de Litere (colocvii şi sesiuni de comunicări, conferinţe), sunt publicate diverse studii pe teme de literatură română, literatură universală şi comparată, documente, cronici, recenzii, în limba română şi în limbile de circulaţie. În cele patru volume apărute până acum (pe anii 1998/2003) au fost publicate comunicări prezentate la Colocviul internaţional „Tristan Tzara – André Breton”, la Colocviul „Critică şi postmodernitate”, organizat cu participarea unor profesori de la Universitatea din Geneva, un grupaj substanţial de studii sub genericul „Poetica azi”, altele consacrate lui D. Popovici şi Jean Rousset.

Printre oaspeţii străini ai U.B.B., prezenţi în revistă, se numără Jean Starobinski, Jean Rousset, Paul Ricoeur, Raymond Trousson şi alte nume de profesori şi cercetători reputaţi din străinătate. Redacţia actuală a revistei, condusă de prof. univ. dr. Ion Pop, cuprinde, în comitetul ştiinţific, nume străine de referinţă în domeniu, precum Roberto Antonelli (Universitatea „La Sapienza” din Roma), Henri Béhar (Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III), Laurent Jenny şi Jean Starobinski (Universitatea din Geneva), Mihai Spăriosu (S.U.A.), Raymond Trousson (Université Libre de Bruxelles).

*


*

An academic journal – „Literary Studies”

The journal publishes the research of Romanian and foreign literature studied in the Faculty of Letters from Cluj, with the participation of academics, Ph. D. and M. A. students, as well as of researchers from abroad, members of partner universities. Its pages host the main scientific events organised by the Faculty of Letters (conferences and workshops). Studies on Romanian and universal literature, documents and reviews – in Romanian and other current languages – are also published in the journal.

The four volumes published so far (covering the years I998-2003) comprise papers presented at the „Tristan Tzara – André Breton” International Colloquium, The Colloquium on „Criticism and Postmodernity” organised with the participation of academics from The University of Geneva, plus a substantial section of papers on „Poetics today”, and others dedicated to D. Popovici and Jean Rousset. Jean Starobinski, Jean Rousset, Paul Ricoeur, Raymond Trousson, also signing articles in the review, were among the most important guests of University „Babeş-Bolyai”.

The current editorial office, headed by prof. univ. dr. Ion Pop, also includes specialists in the field, like Roberto Antonelli („La Sapienza” University, Rome), Henri Béhar (Sorbonne Nouvelle University– Paris III), Laurent Jenny and Jean Starobinski (University of Geneva), Mihai Spăriosu (S.U.A.), Raymond Trousson (The Free University of Brussels).

Reclame