Synergies Roumanie

Synergies Roumanie (recunoscută CNCSIS, tip B+) este o revistă de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane, al cărei obiectiv îl constituie promovarea cercetării româneşti francofone în spaţiul academic global de limbă franceză. Revista este membră a grupului ştiinţific mondial GERFLINT din care fac parte publicaţii Synergies din ţări precum Franţa, Italia, Rusia, Marea Britanie, India, Canada, Spania, Brazilia, Chile, Venezuela, Algeria etc.

Obiectivul editorial al acestui grup este crearea unei reţele de publicaţii care să valorizeze cercetarea în ştiinţele socio-umane prin asigurarea unor standarde internaţionale de calitate ştiinţifică şi de prezentare.
Link:  http://www.synergiesroumanie.ro/ro/index.php

*


*

Synergies Roumanie (catalog CNCSIS, level B+) is a scientific journal of socio-human studies that promotes the Romanian Francophone research within the global academic French speaking area. The journal is a member of the worldwide scientific group GERFLINT, that also comprises Synergies journals edited in other Francophone countries such as France, Italy, Russia, Great Britain, India, Canada, Spain, Brazil, Chile, Venezuela, Algeria etc.

The primary editorial goal of this group is to create a network of publications meant to enhance the field of socio-human sciences, in the light of high international standards of scientific research.

Link:  http://www.synergiesroumanie.ro/ro/index.php

Reclame